tender

tender

威望 : 0 积分 : 1970 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

![截图](//wenda.workerman.net/uploads/20200601/015ed4bf64556c.png) ![截图](//wenda.workerman.net/uploads/20200601/015ed4bf73712b.png) ...

0

什么原因呢?大老解决了没

0

还真是。。谢大牛,我里面还有一个那种直接触发的 ,但是 可以使用。奇怪。。上面的问题把它放到 click事件中就可以了。。

0

但如果写到connect事件里面,当连接服务端成功的时候就直接触发了啊,但 我需要用户的行为操作去触发这个事件,我也有像附件中那样写的五个事件,可以正常使用, 那如果我之前的写法是错误的,我需要用户操作触发事件时,这个怎么写?

0

我之前有五六个事件都是按照附件中的那样写的 但是 可以正常使用吖。。

更多 »发问

2

761 次浏览  • 2 个关注   • 2020-06-01

7

2549 次浏览  • 1 个关注   • 2017-03-07

3

1598 次浏览  • 2 个关注   • 2017-02-13

2

1462 次浏览  • 2 个关注   • 2017-02-09

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 1970 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2020-06-02 15:08
更多 » 关注 1

walkor

更多 » 0 人关注
主页访问量 : 1788 次访问