xiejiawei

xiejiawei

威望 : 0 积分 : 1995 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

我在文件里面用Worker::$logFile = './workerlog.log';写了日志,但是打开日志只有下面的,怎么查看推送失败的日志啊? 下面是记录日志的方法,并且重启了 ![截图](//wenda.workerman.net/uploads/2...

更多 »发问

2

93 次浏览  • 2 个关注   • 2020-06-19

1

1202 次浏览  • 2 个关注   • 2017-08-05

更多 »动态

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 1995 赞同: 0 感谢: 0

最后活跃:
2020-06-19 13:15
更多 » 关注 1

walkor

更多 » 0 人关注
关注 1 话题
主页访问量 : 599 次访问